Teamtrainingen

/Teamtrainingen
Teamtrainingen 2018-03-09T15:31:22+01:00

Vertrouwen in elkaar hebben, is de basis van goed kunnen samenwerken. En vertrouwen begint bij elkaar te leren kennen. Wie is die ander? Wie ben ik in deze context? Welke ‘krachtenveld’ of ‘chemie’ ontstaat er als we samen iets willen bereiken? Hoe worden we als team echt effectief? Een training met DISC is bij uitstek een manier om elkaar, soms opnieuw, te leren kennen!

Onze benadering is altijd gericht op het bewust maken en begrijpen van gedrag, het inzicht geven in eigen en andermans capaciteiten en kwaliteiten en op de vertaalslag naar de praktijk.

DISC is geschikt voor talrijke toepassingen. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • Een DISC scan op de teamsamenstelling; heeft u de juiste mensen op de juiste plek?

 • Het scannen van managementvaardigheden.

 • Het verbeteren van onderlinge communicatievaardigheden.

 • Het omgaan met en reduceren van conflicten en weerstand.

 • Het beter leren aansluiten op de behoeften van uw klant, medewerker, collega.

 • Individuele coaching naar aanleiding van de training.

 • Het verhelderen van missie, doelstellingen, taken en rollen van het team.

 • Als leden van een team hun eigen voorkeuren kennen en begrijpen, kunnen ze beter met elkaar kunnen communiceren en productiever samenwerken.

 • Met behulp van DISC kunnen de cultuur en gedragseigenschappen van een team in kaart worden gebracht.

 • Met behulp van DISC kan groepsgedrag verklaard worden. Irritaties en conflicten zijn beter te begrijpen als je weet wat iemands voorkeur is.

 • Als de DISC stijlen van de teamleden bekend zijn, kunnen taken makkelijker toegewezen worden aan teamleden die daar goed in zijn.

 • Het gebruik van DISC kan teamleden het inzicht geven dat ook andere benaderingen en methodes tot een goede probleemoplossing kunnen leiden.

 • De ervaring toont aan dat teams die qua DISC voorkeuren divers zijn samengesteld het over het algemeen beter doen dan teams die eenzijdig zijn samengesteld.

 • Een goed functionerend team waarin ieder werkt vanuit zijn of haar sterke kanten en waar vertrouwen in en begrip voor elkaar hoog is, is onbetaalbaar!

 • Ontbreekt de synergie in het team en tussen verschillende afdelingen?

 • Is de samenwerking stroef tussen de verschillende teamleden? Heeft u de indruk dat ieder zijn eigen agenda heeft?

 • Heeft u het gevoel dat er meer uit uw team te halen is?

Wij komen graag bij u langs om uw specifieke vraag te bespreken. DISC biedt diverse teamtrainingen. Deze trainingen sluiten zo veel mogelijk aan bij uw vakgebied en dagelijkse werksituatie. Daarnaast kan DISC ook worden gebruikt voor hele specifieke toepassingen.

Meer informatie
Bel meteen 0318-820131
Mail ons info@discfactor.nl