Masterclass praktische mensenkennis

//Masterclass praktische mensenkennis
Masterclass praktische mensenkennis 2017-09-04T08:49:22+00:00

Leidinggeven in het MKB

Geeft u leiding aan uw eigen onderneming? U komt daar waarschijnlijk heel wat in tegen. Positief en negatief. U heeft hart voor uw zaak, maar vraagt zich bij sommige medewerkers af of zij dit ook hebben. Iemand meldt zich bijvoorbeeld ziek met een onduidelijke reden. Mogelijk heeft u een conflict in het team terwijl u dacht dat het al opgelost was. Uw nieuwe medewerker leek helemaal geschikt in het sollicitatiegesprek, maar toont nu totaal geen initiatief. Herkenbaar? En ook al doen uw medewerkers hun werk vaak wel goed, vraagt u zich toch af hoe het beter zou kunnen? Meldt u zich dan aan voor het speciale DISC Factor traject voor leidinggevenden in het MKB.Praktisdisc voor het mkbche mensenkennis
In een afgesproken aantal sessies verdiepen we uw kennis over en vaardigheden in een aantal zaken rondom people management en leidinggeven. We geven u inzicht in waarom medewerkers doen wat ze doen en op welke manier u als leidinggevende daarop meer invloed kunt uitoefenen. In deze sessies gebruiken we uw ervaringen van de dagelijkse praktijk als uitgangspunt. Wij zorgen voor de nodige mensenkennis en praktische inzichten rondom gedrag, communicatie en leiderschap. Het DISC model is een belangrijk uitgangspunt dat u al snel veel inzicht zult geven in uw eigen leiderschapsstijl.Inhoud
De inhoud van de sessies wordt sterk bepaald door uw specifieke behoeften. Naast het praktisch leren werken met DISC in algemene zin, kunt u denken aan thema’s als:

  • Welke persoonlijkheidstypes hebben mijn medewerkers?
  • Heb ik de juiste mensen op de juiste plek?
  • Wat/wie ontbreekt er nog in het team?
  • Hoe zorgen we samen voor een groter gevoel van verantwoordelijkheid?
  • Door welke fases gaat een team en wat kunnen we per fase verwachten?
  • Op welke manier geef ik leiding en hoe reageren anderen daarop?
  • Hoe neem ik beslissingen en hoe bereik ik meer effect?

Doelgroep


 • DGA’s, leidinggevenden of managers in het MKB met 15 of meer werknemers.
 • Deze training faciliteren we bij u intern vanaf 6 deelnemers.
 • Weet u 6 of meer personen van de doelgroep bij elkaar te brengen voor deze training? Neem contact op!
DISC geeft ons inzicht in het gedrag en het handelen van mensen. Hierdoor krijg je inzicht en een handvat hoe hiermee om te gaan.  Maar DISC gaat verder….met deze kennis kan de kwaliteit van mensen beter benut worden. Niet meer standaard ervan uitgaan dat iemand iets wel kan, want een varken leer je ook nooit dansen. Elkaars kracht benutten en zorgen dat je als team complementair aan elkaar bent.  En dit alles kan heel goed vormgegeven worden door actief met DISC Factor aan de slag te gaan. Wij hebben er baat bij!
Gerbrand Burink, vennoot HZW accountants & belastingadviseurs

Iets voor u? Neem contact met ons op! Telefoon: 0318-820131 of mail naar info@discfactor.nl