Wat is de 3D Analyse?

Wat is de 3D Analyse? 2018-03-09T15:53:42+01:00

3D ANALYSE 3D Analyse

Wel eens spijt gehad van iemand die het team kwam ‘versterken’?
– Ooit geschrokken van een goede kracht die ontslag nam?

De  3D Analyse geeft snel en makkelijk betrouwbare informatie over capaciteiten, talenten en motivatie van mensen.

De 3D Analyse bestaat al 35 jaar en meet drie belangrijke aspecten: Communicatie- en gedragsstijl, Teamrol Denkstijl en Professionele Drijfveren.

Met DISC komt u te weten welke communicatie- en gedragsstijlen iemand hanteert. Hiermee bent u in staat om elkaars ‘taal’ te spreken, waardoor er vertrouwen en wederzijds begrip ontstaat.

Met de Teamrol Denkstijlen weet u hoe iemand het werk tegemoet treedt en welke teamrol hij oppakt. Voegt iemand zijn eigen ideeën toe of voert iemand perfect uit wat ‘m opgedragen wordt? Ziet iemand al snel hoe je een probleem oplost of waar zaken over het hoofd worden gezien of kijkt iemand eerst naar alle kanten van de zaak voordat hij een oplossing kiest?

Met Professionele Drijfveren weet u hoe iemand omgaat met verantwoordelijkheden en belangen in zijn werk, naar klanten toe of als leidinggevende. Onze Professionele drijfveren richten zich op Loyaliteit, Rechtvaardigheid, Gelijkwaardigheid en Persoonlijke Vrijheid. Vier belangrijke invalshoeken waaruit we overtuigingen halen over wat voor ons ‘gewoon’ of ‘normaal’ is.

Bewaren